Cuộn xuống

Viết nên trang của bạn
trong câu chuyện DatVietVAC

Chức danh

Công ty

Địa điểm

Hình thức làm việc

Ngày hết hạn

Product Manager

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

31-12-2023

OOH Sales Manager

DatVietOOH

Ho Chi Minh

Fulltime

31-12-2023

Group Tax Manager

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

31-12-2023

Data Engineer

VieON

Ho Chi Minh

Fulltime

31-12-2023

Sales Manager (PPL/ Sponsorship)

Vie Channel

Ho Chi Minh

Fulltime

31-12-2023

UI/UX Designer

VieON

Ho Chi Minh

Fulltime

31-12-2023

Content Creation Executive

VieZ

Ho Chi Minh

Fulltime

31-12-2023

Senior Graphic Designer

VieZ

Ho Chi Minh

Fulltime

31-12-2023

Digital Content Supervisor (Youtube)

VieNETWORK

Ho Chi Minh

Fulltime

31-12-2023

Content Creation Supervisor

VieZ

Ho Chi Minh

Fulltime

31-12-2023