Về Chúng Tôi

Sự tăng trưởng thịnh vượng của nền kinh tế số đang làm mờ ranh giới giữa con người và công nghệ. Kinh tế số tạo lập khái niệm mới về nguồn lực 4.0, đòi hỏi những con người và suy nghĩ rất tương thích. Năm 2018, DatVietVAC đã hoàn tất chuyển đổi mạnh mẽ từ 1 Công ty truyền thông thành hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí tích hợp trọn vẹn, độc nhất, không mô phỏng, với nhiều nền tảng được tối ưu hóa để quản lý dữ liệu nội dung. Công ty thành viên bao gồm các tên tuổi như Vie Channel, VieON, Dong Tay Promotion, DatVietMEDIA, DatVietOOH, TKL, M&T Pictures, NOMAD MGMT Vietnam,… đã tạo các “tỷ view”, gắn kết hữu dụng vào đời sống thật diễn ra hằng ngày của người dân Việt Nam.

 

about

Sứ mệnh

Kiến tạo Hệ sinh thái Công nghệ Giải trí Truyền thông

thống lĩnh cộng đồng có ảnh hưởng nhất, được cá nhân hóa thông qua sáng tạo nội dung, kinh doanh IP, Giải trí đến Thương mại điện tử, trên đa nền tảng và màn hình.

about

Tầm nhìn

Thay đổi cách nhìn về truyền thông và giải trí

about

Story Of Firsts

DatVietMEDIA

Công ty truyền thông ĐẦU TIÊN tại Việt Nam

DatVietOOH

Công ty quảng cáo ngoài trời ĐẦU TIÊN tại Việt Nam

DDB ADVERTISING

Công ty truyền thông liên kết ĐẦU TIÊN tại Việt Nam

1994

TK&L

Công ty cung cấp nội dung ĐẦU TIÊN tại Việt Nam

1995

LEO BURNETT

Công ty Việt Nam ĐẦU TIÊN hợp tác cùng Leo Burnett

1998

DONG TAY PROMOTION

Công ty sản xuất chương trình truyền hình ĐẦU TIÊN tại Việt Nam

2000

DID TV

Kênh truyền hình tư hữu ĐẦU TIÊN tại Việt Nam

2003

M&T PICTURES

Công ty sản xuất phim truyền hình ĐẦU TIÊN tại Việt Nam

2005

FIRST MEDIA M&A

WPP/ Group M trở thành đối tác chiến lược với 3 công ty thành viên của DatVietVAC Group Holdings

2008

BƯỚC ĐẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi

2012

DIGITAL OOH

NOMAD MGMT VIETNAM

Công ty quản lý người mẫu quốc tế

SONG MINH

Công ty hậu kỳ

KARISMALOOKS

Công ty quản lý nghệ sĩ

2016

BEGIN OPERATING MULTI - PLATFORM NETWORK VIEON

Mạng nội dung kỹ thuật số cao cấp

2017

RA MẮT NỀN TẢNG OTT

Nền tảng quảng cáo kỹ thuật số - Nền tảng quản lý dữ liệu người xem

2018

VIE CHANNEL

Đã thay đổi thành Chủ sở hữu & điều hành kênh Vie Channel của 3 kênh: Vie Channel, Vie DRAMAS, Vie GIẢITRÍ

2019

VieON

Ra mắt nền tảng OTT

VieZ

Tạp chí số

VieSHOP

Nền tảng thương mại các sản phẩm của người nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam

2020

AiACTIV

AdTech & Data Solutions

2023