Cuộn xuống

Viết nên trang của bạn
trong câu chuyện DatVietVAC

Chức danh

Công ty

Địa điểm

Hình thức làm việc

Ngày hết hạn

AI Engineer

VieON

Ho Chi Minh

31-10-2022

Android Developer

VieON

Ho Chi Minh

Fulltime

31-10-2022

Data Analyst

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

31-10-2022

Tech Support

Ho Chi Minh

Fulltime

31-10-2022

Senior Sales Manager

VieON

Ho Chi Minh

Fulltime

15-10-2022

HRBP Manager

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

30-6-2022

Product owner

VieZ

Ho Chi Minh

Fulltime

31-10-2022

Talent Acquisition Manager

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

30-6-2022

QC Engineer

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

30-6-2022