Cuộn xuống

Viết nên trang của bạn
trong câu chuyện DatVietVAC

HRBP Manager

Fulltime

Ho Chi Minh

DatVietVAC Media Entertainment Group

Mô tả công việc:

- Đại diện, thực hiện các chức năng và trách nhiệm ở vai trò Đối tác Kinh Doanh (HRPB) để cùng đồng hành, phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ đối với các Công ty Thành viên của Tổ Hợp (OpCos).
- Tương tác, phối hợp với tất cả thành viên khác của Phòng Nhân Sự để thực hiện/triển khai/giám sát/kiểm soát/đánh giá/thông tin các chức năng Nhân Sự quan trọng (theo HR Org. Structure) cho OpCos về Tuyển dụng (Hiring) và Quy Trình Quản Lý & Phát triển Hiệu Suất (PMP) Hiring, - Performance Management & Development.
- Tập trung & đẩy mạnh hiệu quả trong các hoạt động tuyển dụng của OpCos.
- Biết, hiểu, tương tác, phối hợp, hỗ trợ, kết nối, thông tin, đàm phán, hài hòa, tư vấn nhu cầu kinh doanh và hoạt động của OpCos liên quan đến các chức năng, vai trò, trách nhiệm, yêu cầu, chuẩn mực, chính sách của Nhân Sự.

Hiring:
- Cùng với MDs kiểm soát, thực hiện và phát triển phương pháp, chiến lược của chu trình và qui trình Tuyển Dụng (Hiring): Thu hút, Kiếm tìm, - - - Tuyển chọn, Tuyển dụng, Đánh giá, Quản lý Hợp đồng, Miêu Tả Công Việc, Cấp Bậc Chức vụ, Thông tin/Quyết định về Thay đổi Nhân viên, và Chấm dứt.
- Tư vấn, hướng dẫn, dẫn dắt nhân viên trong các vấn đề về chính sách, qui trình, thủ tục Nhân Sự, kể cả Khen thưởng & Kỷ luật.

Performance Management & Development Process/PMP
- Tư vấn, kiểm soát, phối hợp thực hiện trọn vẹn quy trình PMDP của công ty theo Chính sách và hệ thống PMDP đã thiết lập và ban hành của Tổ Hợp.
- Xác định và phối hợp nội bộ xây dựng các chuẩn mực, Mục Tiêu theo Kế Hoạch (SMART Objectives) hàng năm.
- Kiểm duyệt, phân tích, báo cáo thực hiện và kết quả đánh giá.
- Tối ưu hóa hiệu suất, hiệuquả, năng lực, kỹ năng, phẩm chất, chất lượng, giá trị của nguồn lực, giữa nguồn lực con người và nguồn lực tài chính, giữa inputs và outputs

Talent management: 
- Hỗ trợ MDs, DDs, và OD hoạch định, xem xét, chuẩn bị các báo cáo về hoạch định và quy trình Quản lý Nhân tài (hoạch định người kế nhiệm, nhân tài & xem xét đánh giá Cấp Quản lý; kế hoạch học tập, đào tạo & phát triển cá nhân)
 

Yêu cầu công việc:

Yêu cầu: 

- Có kinh nghiệm trong mảng tuyển dụng Tech là yêu cầu bắt buộc
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị nhân sự, Tiếng Anh, Quản trị văn phòng...
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong Nhân sự hoặc 3 năm ở cùng vị trí hoặc tương đương.
- Kinh nghiệm trong việc xây dựng networking
- Kiến thức liên quan đến Quảng Cáo và Truyền thông được ưu tiên
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Tiếng Anh giao tiếp tốt

BACK