Trong ngày 22/07/2017,  công ty quản lý và đào tạo người mẫu quốc tế Nomad Mgmt. Vietnam - trực thuộc Tổ hợp DatViet VAC - sẽ kết hợp cùng tạp chí...

Xem tiếp...

Thông tin về website NomadWebsite của công ty Nomad MGMT Vietnam: www.nomadmgmt.vn đã chính thức “lên sóng” từ ngày 01/06. Hiện tại, danh sách những người mẫu đầu quân với...

Xem tiếp...

Nghiên cứu mới nhất chỉ ra sự khác biệt giữa Gen Z (19 - 22 tuổi) và Gen Y (23 – 37 tuổi) trong thói quen tương tác với thương...

Xem tiếp...

Theo báo cáo mới nhất từ WARC, ứng dụng thực tế ảo (VR – Virtual reality) và thực tế tăng cường (AR- Augmented reality) nếu được các thương hiệu sử...

Xem tiếp...